top of page

Den årlige opplæringen av FAU og SUKOMFUG ønsket velkommen til den årlige FAU- og SU opplæringen på Kongsgård Skolesenter onsdag kveld den 1. november. Inviterte var SU-ledere, FAU-ledere og rektorer.


FAU - Foreldreutvalg

SU - Samarbeidsutvalg


Det er viktig at alle skoler er representert på dette opplæringsmøtet og da helst med både foresatte (FAU), SU-leder og administrasjon (rektor). Først og fremst er dette en opplæring for de som er nye i de forskjellige utvalgene, men har du sittet en stund i vervet kan det være fint med en oppdatering også. Det ble et møte med fokus på informasjon om hva FAU og SU er, og råd om hvordan utvalgene kan drives best.


Leder i KOMFUG Sirill Berg ønsket alle de rett over 60 menneskene i salen velkommen og gikk gjennom hva FAU er, og hva som forventes av dem som er medlemmer i utvalget/styret.

KOMFUG anbefaler alle å se til Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG). De har samlet sammen en flott verktøykasse man kan hente idéer og tips fra.


Alt du trenger å vite om FAU:Hvorfor bli med i FAU?

Det er ikke alltid så lett å rekruttere foreldre til FAU´ene rundt om. Denne filmen fra Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) kan være til hjelp.Rune Heggdal, Kommunalsjef for skoleområdet Kristiansand og sjef for alle rektorene i kommunen sa han var glad for samarbeidet som er etablert mellom skolene og KOMFUG .

Han sa det er viktig å dele på gode rutiner.

Rektorer eier ikke FAU-møter, men bør være tilgjengelige på møtene. FAU er foreldrene sine utvalg. Viktig å få organene til å fungere godt sammen og være samlet om god oppvekst for våre barn. Rune deltok på Foreldrekonferansen 2023 og benyttet anledningen til å takke for et kjempebra arrangement. Han skrøyt av det som er et konstruktivt KOMFUG. Det varmer KOMFUG-medlemmer som legger ned mange dugnadstimer for å få ting til å rulle og gå i Kristiansand.Videre fikk vi høre Jens Magnus Jenssen som i tillegg til å være et ivrig medlem i KOMFUG også leder FAU arbeidet ved Fiskå skole.

Innfallsvinkelen til FAU her er hvordan de kan få skolen bedre.

På alle FAU-møter er inspektør tilstedet. Han fungerer både som sekretær og referent.

Foreldre spør skolen hva de kan bidra med og får gode innspill. Gjensidig tillit er vesentlig i dette samarbeidet som skal og er konstruktivt og fremoverlent. De ser fremover og lar kjipe hendelser tilbake i tid få være der.

Andre tips Jens Magnus kom med til FAU-arbeid som gir resultater er:

 • Gi tydelige signaler til skolen om at FAU støtter og backer.

 • Holdningsarbeid er viktig

 • Gode årshjul hjelper med å holde på gode rutiner og huske på nye.

  • Skriv brev til foreldre i 7. klasse og ønsk dem velkommen til 8. klasse.

  • Fremsnakke skolen også rundt middagsbordet

  • Rekruttering til FAU er viktig

  • Følg med på hva som rører seg i nærmiljøet

  • Foreldrekvelder:

   • Statens barnehus skal snakke om en digital oppvekst

   • Sendte invitasjon til naboskolene også.

   • Foreldrenettverk må revitaliseres

   • Oppfordre klassekontakter til å gjøre sosiale ting med klassene sine.

   • Nye stoler til skolen var et prosjekt med FAU i front.

   • Bedre luftkvalitet - Miljørettet helsevern i Kristiansand tok saken og kan t a flere slike saker. Ventilasjonsanlegg er nå oppe og går.Foreldrenettverk ble presentert av KOMFUG medlemmet Oda K. H. Kleiven

Hun gikk gjennom kortversjonen av presentasjonen KOMFUG har utarbeidet og som ligger her:Oda brenner virkelig for foreldrenettverk og stiller gjerne opp på FAU-møter dersom det er ønskelig med hjelp til å dra arbeidet i gang ved flere skoler.SU-opplæring stod rådgiver Silje Årnes Lauvrak fra kommunen for denne kvelden.

Her var det så mye å følge med på at vi legger ut hele presentasjonen hennes her etterhvert.
Natteravnen

Fra Natteravnen kom Irene Kaspersen og temledere Lene Jensen og Morten Brandt.

Det har vært vandring på natten i over 30 år, og det hadde ikke vært mulig uten det gode og viktige samarbeidet med foreldre i byen.


Vandreliste

Det lages hvert år en vandreliste hvor alle grunnskoler er invitert til å være med 2 ganger per skoleår.

FAU skal koordinere dette ved skolene.

Deltakelsen daler litt og noen skoler ses det ikke noe til. Det kan skyldes stopp i informasjonsflyten fra natteraven og ut til alle.

Oppfordringen er: KOM TILBAKE og bli med oss!


Kristiansand er blitt en storby med mange krysspunkt.

Alle treffer hverandre flere steder. Det er ikke lov å si det gjelder ikke mitt barn for det gjelder oss alle sammen.


Som natteravn lærer du av ungdom og om ungdom, for de har tillitt til natteravnen og snakker med dem.


Det er trygt å være natteravn i Kristiansand.

Laget som er med er stort. Det er representanster fra politet, vektere, kommunens gatepuls, helse og ambulansetjeneste.


Voksne rolige edrue voksne er med på å dempe uroen på byen!

På lørdager kommer alle til byen!


Natteravnen er ikke politi!

Natteravnen er uten fordommer

Natteraven er voksne og edru med gangsyn


Med gule vester skaper Natteravnen trygghet i byen.

Det er mye mer latter, glede og fest enn skumle ting som oppstår!

De opplever mindre slossing enn tidligere.

Det er ikke livsfarlig å gå på stripa.


Alle som skal gå Natteravn møter på et avtalt hotell kl 22.00

Politiet gir en status på hva som kan se ut til å bli situasjonen denne kvelden.

Politiet ønsker foreldre til stedet

Det er alltid tre på hver gruppe

Det er alltid en med erfaring på gruppa

Det serveres litt mat kl 01.00

Og Natteraven avslutter sitt arbeid kl 02.50.

Du trenger ikke være sterk i kamp for å være natteravn.

Bidra til å få informasjon om dette viktige arbeidet ut til FAU´ene, og få vandrelisten inn i årshjulet til FAU´ene.


Temaet bydelsvandringer ble tatt opp. Tanken til natteravnen er at "Alle skal til byen". Det er i sentrum det skjer med mange krysspunkter.

Gruppearbeid

Kvelden ble avsluttet med et lite gruppearbeid.


Hvordan arbeider dere i FAU?

 • Hvordan ser årshjulet ut for FAU-arbeid på din skole?

 • Hvordan er det for en ny FAU- leder å sette seg inn i hva som skal gjøres og hva som er gjort?

 • Hvilken erfaringer har din skole med foreldrenettverk?

 • Hva slag informasjon ønsker dere å få på FAU og SU opplæringen?


Nå skal vi i KOMFUG se på svar fra gruppearbeidene og evalueringen av kvelden, og jobbe videre med å bedre oppveksten for grunnskolebarna i Kristiansand.


Tusen takk for oppmøtet!


Se alle bildene fra kvelden her:


Recent Posts

See All

コメント


bottom of page