top of page
Konferansepresentasjon

Foreldrekonferansen 2024
For alle foreldre med barn i grunnskolen i Kristiansand
Mandag 7. oktober
Kl 17.00 - 20.00
KRS LIVE

Foredragsholdere

Marco-portrett--1024x682.jpg

Fotograf: Per Stian Johnsen

Marco Elsafadi

 

Relasjonshøvding 

Marco Elsafadi (f.1976) er palestinsk flyktning og kom til Norge med familien i 1987. Han er basketballspiller på toppnivå og har representert det norske landslaget i 12 år.

 

I 1993 begynte Marco sitt engasjement for barn og unge og i 2002 stiftet han organisasjonen New Page som frem til 2011 jobbet med vanskeligstilt ungdom, rusproblematikk, skoleskulk, fritidsproblemer og vold.

 

I løpet av tre år utvidet organisasjonen til 60 ansatte og ble dermed en meget viktig støttespiller for barnevernet i både Oslo, Bergen og Stavanger.

 

Marco er opptatt av kraften som oppstår i relasjonen mellom mennesker – på godt og vondt. Livet handler om samarbeid. Mennesker bygger hverandre opp og bryter hverandre ned daglig. Er vi bevisst rundt vårt ansvar i samspill med våre medmennesker?

 

Årets konferansier

 

 

Ronny Myrene

Årets konfransier er en meget veltalende, energisk og imøtekommende mann med mange jern i ilden. 

Ronny er styremedlem i KOMFUG og leder i FUB.  Han har vært representant i oppvekstutvalget i Kristiansand de siste 2 årene. Og han er FAU leder ved Nygård Skole og SU leder ved Torvmoen Barnehage i Søgne. I tillegg til dette er han leder i Søgne Bydelsråd.

Han er uten tvil en engasjert pappa som brenner for foreldremedvirkning og informasjonsdeling. 

Ronny Myrene.jpg

Program

Konferansier; Ronny Myrene
 

1700 - 1715     

Velkommen!

  • Leder av KOMFUG Sirill Berg

  • Styremedlem i KOMFUG og årets konferansier Ronny Myrene

1715 - 1800

Ikke satt enda.

                         

1800 - 1815   

Pause

1815 - 1945

Marco Elsafadi

1945 – 2000

Avslutning og en liten evaluering

bottom of page