top of page

Styret
Årsmøte 2023

Navn
Rolle
Ansvar for
Skole
Sirill Berg
Styreleder
Oppvekstmøter, Mediekontakt
Fiskå
Monica Hattrem-Berge
Nestleder
Referent (Valgkomité)
Tunballen
Tom Garman Bjørnsen
Medlem
Kasserer (Valgkomité)
Krossen
Hege Beate Simonstad
Medlem
Hjemmeside, Facebook og kontakt mot Elevombud
Tangvall / Nygård
Odd Bjørnestøl
Medlem
Natteravn, Politikontakt
Songdalen Ungdomsskole
Ole Jørgen Wicklund Granrud
Medlem
Finsland
Helge Sørensen
Medlem
Tangvall / Nygård
Oda Kleiven
Medlem
Foreldrenettverk
Grim
Ronny Myrene
Medlem
Kontaktledd for FUB
Nygård
Jens Magnus Jenssen
Medlem
Fiskå
Leif Westgård
Medlem
Holte
Linn Odeh
Medlem
Hånes


Soneoversikt Skoler

I kristiansand er det per i dag 48 skoler.
Noen av dem er slått sammen i skoleenheter som Hånes og Dvergsnes.

Ved skolene i Kristiansand, skoleåret 2022/2023, går det 13
371 elever.

Skoler som er representert med styremedlemmer i KOMFUG er uthevet. 


For informasjon om antall elever ved hver skole og årstimer: 
Klikk her; Grunnskolens Informasjonssystemer

Sentrum / Songdalen

Tunballen

Sogndalen Ungdomsskole

Grim

Krossen. (+ Kompetanse) 

Finsland

Rosseland

Torridal

Karl Johans Minne

Solholmen

Hellemyr

Mosby Oppvekstsenter

Tordenskjoldsgate

Vågsbygd / Søgne

Nygård

Tangvall

Fiskå

Langenes

Tinntjønn

Lunde

Møvik

Vågsbygd

Lindebøskauen

Slettheia

Sjøstrand

Karuss

Flekkerøy

Voiebyen

Øvre Slettheia Oppvekstsenter

ØST

Holte

Hånes (Heståsen og Brattbakken)

Dvergsnes (Odderhei og Valsvigveiern)

Vigvoll

Ve

Strømme

Vardåsen

Kringsjå

Haumyrheia

LUND

Prestheia

Fagerholt

Justvik

Havlimyra

Lovisenlund

Oddemarka

Kongsgård skolesenter

Mottaksskolen

Wilds Minne

bottom of page