top of page

Styret
Fra årsmøte 2024

Navn
Rolle
Ansvar for
Skole
Sirill Berg
Styreleder
Oppvekstmøter, Mediekontakt
Fiskå
Monica Hattrem-Berge
Nestleder
Referent 1
Tunballen
Tom Garman Bjørnsen
Medlem
Kasserer, Valgkomité
Krossen
Hege Beate Simonstad
Medlem
Hjemmeside, SoMe, kontakt mot Elevombud og koordinator for Foreldrekonferransen.
Tangvall / Nygård
Odd Bjørnestøl
Medlem
Natteravn, Politikontakt
Songdalen Ungdomsskole
Ole Jørgen Wicklund Granrud
Medlem
Finsland
Helge Sørensen
Medlem
Tangvall / Nygård
Oda Kleiven
Medlem
Foreldrenettverk
Grim
Ronny Myrene
Medlem
Kontaktledd for FUB
Nygård
Jens Magnus Jenssen
Medlem
Ansvar for oversikt og informasjonsflyt mot FAU og skoleledelse.
Fiskå
Leif Westgård
Medlem
Holte
Linn Odeh
Medlem
Referent 2,
Hånes
Hanne Andersen-Steinsland
Medlem
(Trygge skoleveier)
Wilds Minne
Mari Rommetveit
Medlem
Karl Johans Minne


Soneoversikt Skoler

I kristiansand er det per i dag 48 skoler.
Noen av dem er slått sammen i skoleenheter som Hånes og Dvergsnes.

Ved skolene i Kristiansand, skoleåret 2023/2024, går det 13 439
 elever.

Skoler som er representert med styremedlemmer i KOMFUG er uthevet. 


For informasjon om antall elever ved hver skole og årstimer: 
Klikk her; Grunnskolens Informasjonssystemer

Sentrum / Songdalen

Tunballen

Sogndalen Ungdomsskole

Grim

Krossen (+ Kompetanse)

Karl Johans Minne 

Finsland

Rosseland

Torridal

Solholmen

Hellemyr

Mosby Oppvekstsenter

Tordenskjoldsgate

Vågsbygd / Søgne

Nygård

Tangvall

Fiskå

Langenes

Tinntjønn

Lunde

Møvik

Vågsbygd

Lindebøskauen

Slettheia

Sjøstrand

Karuss

Flekkerøy

Voiebyen

Øvre Slettheia Oppvekstsenter

ØST

Holte

Hånes (Heståsen og Brattbakken)

Dvergsnes (Odderhei og Valsvigveiern)

Vigvoll

Ve

Strømme

Vardåsen

Kringsjå

Haumyrheia

LUND

Wilds Minne

Prestheia

Fagerholt

Justvik

Havlimyra

Lovisenlund

Oddemarka

Kongsgård skolesenter

Mottaksskolen

bottom of page