Nyttig informasjon til foresatte av grunnskoleelever i Kristiansand

Kristiansand Kommune

Kristiansand Kommune

Skoler og SFO

Samarbeidsutvalget (SU)

Samarbeidsutvalget (SU)

Hva er Samarbeidsutvalget

Utdanning.no

Utdanning.no

Oversikt over det norske utdanningstilbudet

Helsesista

Helsesista

Tale, hele Norges Helsesista på sosiale medier.

Natteravnene

Natteravnene

Natteravnene i Kristiansand

Skolene i Kristiansand

Skolene i Kristiansand

Oversikt over alle grunnskolene i Kristiansand

KOMFUG

KOMFUG

Facebook

Skoleturer

Skoleturer

Retningslinjer for skoleturer i Kristiansand.

Barnevakten

Barnevakten

Fakta og råd om barn, unge og medier.

Wake Me Up Norway

Wake Me Up Norway

Ideell organisasjon som støtter og heier frem unge mellom 15-23 år.

FUG.no

FUG.no

Foreldreutvalget for Grunnopplæring

Utdanningsnytt.no

Utdanningsnytt.no

Utdanningsnytt.no er nettstedet for div fagblader.

Elevombudet

Elevombudet

Tone Martha Sødal

Foreldre i Søgne på Facebook

Foreldre i Søgne på Facebook

Gruppe for foreldre/foresatte med barn i grunnskolen i Søgne

RVTS

RVTS

RVTS Sør driver kompetanseheving for hjelpere med hode og hjertet.