top of page

FORELDRENETTVERK

KOMFUG oppfordrer alle skoler til å ha fokus på foreldrenettverk.
Det er god forebygging å ha lav terskel for å ta kontakt med
 foreldre en ønsker å ta opp saker med.

KOMFUG stiller med representant på foreldremøter dersom ønskelig.
Send forespørsler til oss via kontaktskjemaet.

Presentasjonen her er et godt utgangspunkt for å kommer i gang med Foreldrenettverk.

bottom of page