Konferansepresentasjon

Foreldrekonferansen 2022
For alle foreldre med barn i grunnskolen i Kristiansand
Tirsdag 18. oktober
Kl 17.00 - 20.00
Kristiansand Kino, Sal 1

Å vokse opp i Kristiansand

 

Det blir foredrag og paneldebatt.

Konferansier: Helsesista

Temaer:

Mobbing, status ved skolene i kommunen vår

Sosiale medier og konsekvenser av bruk

Skolevegring og Ufrivillig skolefravær

Politiet forteller, Forebygging og foreldrenettverk 

Helsesista FB 2.jpg

Konferansier

Helsesista

Tale Maria Krohn Engvik

er kjent som hele Norges helsesøster i sosiale medier. Helsesista formidler både gjennom engasjement, og en faglig forankring.

  • Svart Facebook Ikon

Foredragsholdere:

Tone Martha Sødal

Elevombud i Kristiansand

  • Svart Facebook Ikon
Bilde Tone Martha (Anne Lises) (2).jpg

Foto: Anne Lise Riseng

Sara Eline Eide

Daglig leder i Ungoppvekst

Forfatter av boka Skolefravær

  • Svart Facebook Ikon
288325806_1651567268555855_7542852839350386512_n.jpg
White Structure

Jesse Ohene
 

Barnelege i Kristiansand

  • Svart Facebook Ikon
289120163_1198345200942101_1497473206847950909_n.jpg

Torbjørn Trommestad

Politioverbetjent i Arendal

  • Svart Facebook Ikon
Åse Løvdal.jpg

Paneldebatt

Utover foredragsholdere kommer også:

Åse Løvdal

Bystyrerepresentant,
og leder i kommunens oppvekstutvalg

 

&

 

Rune Heggdal

Kommunalsjef Skole,
Kristiansand kommune

Betong tekstur