top of page
Møterom

Møteplan og referater

Det legges opp til at styret i KOMFUG møtes torsdager uka før oppvekstutvalget har sine møter. 

KOMFUG benytter SPOND til innkallinger.

 

Det betyr at KOMFUG møtes:

 • Tirsdag 16.08.2022

 • Onsdag 07.09.2022

 • Onsdag 12.10.2022

 • Onsdag 02.11.2022

 • Onsdag 30.11.2022

 • Onsdag 11.01.2023

 • Onsdag 01.02.2023

 • Onsdag 15.03.2023

 • Onsdag 19.04.2023

 • Onsdag 03.05.2023

 • Onsdag 31.05.2023

 • Sommerferie

 • Onsdag 16.08.2023

 • Onsdag 13.09.2023

 • Onsdag 11.10.2023

 • Onsdag 08.11.2023

 • Onsdag 06.12.2023

Årsmøte 2023

 • Onsdag 22.03.2023

Foreldrekonferansen 2023

 • Oktober (Vi kommer tilbake til dato)

Møtereferater:

Møtereferat Styremøte 11.01.2023

Møtereferat Styremøte 30.11.2023

Møtereferat Styremøte 12.10.2022

Møtereferat Styremøte 07.09.2022

Møtereferat Styremøte 16.08.2022

Møtereferat Styremøte 14.06.2022

Møtereferat Styremøte 05.05.2022

Møtereferat Styremøte 31.03.2022

Møtereferat Styremøte 04.11.2021 

Møtereferat Styremøte 30.09.2021

Møtereferat Styremøte 27.01.2021

 

Møtereferat Styremøte 04.03.2021

 

Møtereferat Styremøte 12.04.2021

 

Møtereferat Styremøte 29.04.2021

bottom of page