Møterom

Møteplan høsten 2022

Det legges opp til at styret i KOMFUG møtes torsdager uka før oppvekstutvalget har sine møter. 

KOMFUG benytter SPOND til innkallinger.

 

Det betyr at KOMFUG denne høsten møtes:

  • Tirsdag 16.08.2022

  • Onsdag 07.09.2022

  • Onsdag 05.10.2022

  • Onsdag 02.11.2022

  • Onsdag 30.11.2022

Møtereferater:

Møtereferat Styremøte 07.09.2022

Møtereferat Styremøte 16.08.2022

Møtereferat Styremøte 14.06.2022

Møtereferat Styremøte 05.05.2022

Møtereferat Styremøte 31.03.2022

Møtereferat Styremøte 04.11.2021 

Møtereferat Styremøte 30.09.2021

Møtereferat Styremøte 27.01.2021

 

Møtereferat Styremøte 04.03.2021

 

Møtereferat Styremøte 12.04.2021

 

Møtereferat Styremøte 29.04.2021