top of page

Foreldrekonferansen 2022

Foreldre til 13500 barn i grunnskolen i Kristiansand var invitert. Det var derfor et meget spent KOMFUG-styre som rigget til i kinosalen før publikum ble sluppet inn i går kveld. I flere måneder er denne konferansen blitt jobbet med, og vi i KOMFUG-styret har gledet oss.


Som en gave til alle foreldre i salen sang Elina Andersen (17) en egenskrevet låt akkompagnert av et stødig musiker team. For en flott start på programmet. Hun er å finne på Spotify.Styreleder Sirill Berg ønsket velkommen og informerte litt om arbeidet til KOMFUG før hun introduserte kveldens konferansier Tale Maria Krohn Engvik, kjent som hele Norges Helsesista i sosiale medier.


Helsesista hadde forberedt seg godt og ledet det hele med engasjement, stramme tøyler og med lånt klokke.


Tilbakemelding fra gjest i salen:

"Helsesista kunne gjerne snakket litt mer om sin jobb, selv om man jo kjenner litt til henne fra før. Takk for en interessant konferanse!"


Situasjonen til skolebarn i Kristiansand


Elevombud Tone Marta Sødal var første foredragsholder. Hun viste til at oppvekst Kristiansand Kommune ligger an til å gå med et underskudd på 60 mill. for skoler og barnehager i år. Tone Marta sa også at hun er ening i Nobelprisvinner i økonomi James Heckman som sier:

"Offentlige investeringer i tidlige barneår og i skole gir samfunnet tilbake tilsvarende 10 ganger investeringene i økonomisk gevinst."

Vi fikk høre om hvordan barn hun er i kontakt med har det i dag etter pandemien og alt som skjer i verden og hjemme. Hva vi foreldre kan gjøre for å være trygge voksne. Fortsatt er det sånn at vi foreldre er de viktigste støttespillerne i våre barns liv og vi må være mer tilstedet. Se og lytte når de kommer til oss. Fyll opp bilen til og fra aktiviteter og lytt aktivt og delta i samtalene med barna. Lær navnene deres og lær dem å kjenne. Se dem og få dem til å føle seg trygge.


Tilbakemelding fra gjest i salen:

"Jeg syns Tone Marta Sødal var utrolig bra! Det var så spot on! Alle var bra, men ho traff noen virkelig viktige punkter!"


Overgrep via sosiale medier


Barnelege Jesse Ohene Aboagye hadde noen vonde historier å fortelle om barn som blir utsatt for overgrep via sosiale medier. Hvordan disse blir tatt i mot ved Barnehusene rundt om i Norge og andre instanser som møter dem dersom overgrep er meldt inn. Han kunne ikke vært mer tydelig på at aldersgrenser må overholdes når det kommer til sosiale medier og barn. Han viste flere eksempler som underbygger viktigheten av det. Barn er ikke modne nok. Jo eldre barn er jo mindre interessante er de for overgripere der ute. Værstingen er spill for barn med chattefunksjon. Det er som en godtebutikk sier overgripere Jesse selv har snakket med.


Tilbakemelding fra gjest i salen:

"Jesse var kjempeflink, .... alvorlig tema."


Snitchekulturen


Torbjørn Trommestad, politioverbetjent i Arendal, er kjent for mange etter å ha hatt flere foredrag ved skoler i Kristiansand. Mange med temaet foreldrenettverk. Han brukte tiden sin på den kulturen som preger våre barn i dag; Snitchekulturen. Nedarvet fra kriminelle miljøer og nå en satt og vanskelig kultur å komme unna. Kulturen påvirker alle barn. "Vi skal ikke snakke med voksne" er regelen. Konsekvensene ved å snitche eller sladre er eksludering. Det er frykt, press, sinne som holder dem fra å fortelle. Tips til foreldre hadde Torbjørn flere av. Foreldrenettverk. Vær en trygg voksen. IKKE ta telefonen fra barn som straff om de først våger å fortelle om noe dumt de har gjort. Lær dem å skille mellom snille og dumme hemmeligheter. Noen dumme hemmeligheter er livsfarlige. Tall fra undersøkelse blandt ungdom under Arendalsuka i år viser at 71% svarer at de blir påvirket av snitchkulturen på skolen. Det er jevnt med ellers i landet og det er store tall. Bensinen i kulturen er voldsvideoer på nett. Jo mer de deles og likes jo mindre blir sagt. Frykten for å oppleve vold og ekskludering er for stor.

Kun trygge voksne kan endre blomstringen av denne kulturen.


Tilbakemelding fra gjest i salen: "Torbjørn Trommestad Var knallbra og så relevant. Han skulle vært rundt på alle skolene og snakket om dette temaet!!


Så ble det en nødvendig pause for å ta innover seg all ny kunnskap.

KOMFUG satte frem 700 boller til de fremmøtte og så var de klare til del 2.


Skolefravær


Sara Eline Eide, Daglig leder i Ungoppvekst og forfatter av bl a boka Skolefravær er født optimistisk og mener alle skolefraværsaker kan løses. Hun forklarte oss hvordan og kom også med mange gode tips.

Barn med skolefravær føler på skam, de føler seg dumme, de har lav selvfølelse og de føler seg mindre verd. Skamfølselsen må tas på alvor. Så mange som 6/10 kjenner på skam. Barn er flinke på å maskere. Hun oppfordrer skolene til å lytte til foreldrene. De kjenner barna sine og den de er når de er trygge hjemme. For å lykkes med skolenærvær må dette være tilstede: gode relasjoner, trygghet, mestring og tilhørighet


Tilbakemelding fra gjest i salen:

"Skulle ønske at disse foredragsholderene kunne lære bort denne måten å tenke på til en del skoler og skoleansatte som fremdeles henger fast i skal, må, tving dem osv"Paneldebatt

Utover foredragsholdere kom også Åse Løvdal opp på scenen. Hun er bystyrerepresentant, og leder i kommunens oppvekstutvalget. Hun fikk introdusere seg og de oppgaver hun har ansvar for. Rune Heggdal, Kommunalsjef Skole og SFO i Kristiansand kommune hadde også plass i panelet og fikk fortalt om seg, sitt arbeidet og motivasjonen som river han, nemlig barn og unges oppvekstvilkår.


Det var ikke mer enn 40 minutter til denne debatten. Helsesista stilte gode spørsmål og alle i panelet fikk taletid. Vi var nok flere som gjerne skulle hatt mer tid til denne delen av programmet, og det tar vi lærdom av til neste gang.Tomme seter

Da vi slapp billettene 10. august var vi spente. Vi holdt igjen noen billetter i tilfelle det gikk litt tid før foreldreutvalgenen (FAUene) ble satt ved skolene. Vi hadde noen rader i reserve, men vi slapp også disse 13. september.


Salen ble fullbooket i løpet av få dager, men av 650 seter stod ca 200 seter tomme i går. Det synes vi i KOMFUG var litt trist selvfølgelig ettersom vi visste at mange ikke hadde fått billett som de ønsket. Det er i følge Kristiansand Kino veldig vanlig når man har å gjøre med gratisbilletter. Det er kanskje litt for enkelt å sikre seg en billett og terskelen blir lav for å prioritere plassen bort. KOMFUG hadde oppsparte midler gjennom pandemien og ønsket å gi dette til grunnskoleforeldre i Kristiansand. Vi er så takknemlige for alle som kom!


Vi har lært mye av dette arrangementet og vi har fått inn mange gode tilbakemeldinger fra de som svarte på evalueringen i går. i Skrivende stund har vi fått inn 150 svar. Vi tar alle innspill med videre når vi nå skal se på om vi skal gjøre dette igjen og evt når. Lysten til å kjøre på en gang til er der.


Tilbakemelding fra gjest i salen:

"Mer om hva som foregår i ungdomsmiljøet ; rus, slåsskamper, mobbing osv."


Denne, og flere tilbakemeldinger på hva dere ønsker mer av tar vi med oss når vi planlegger neste arrangement.


Tusen takk til alle på scenen, bak scenen og i salen. Dere bidro alle til at dette ble den suksessen vi håpet på. Og tusen takk til Tangen VGS som stilte med elever som filmet konferansen. Vi gleder oss til å se resultatet og bruke deler av det i vårt videre arbeid.


Hilsen alle oss i KOMFUG styret

- vi sitter igjen godt fornøyde, og veldig stolte over hva vi fikk til denne kvelden på dugnad.Tale Marie og Sara Eline fikk snakket med gjester og solgt noen bøker etter konferansen.


Klikk her for mer info om FORELDREKONFERANSEN 2022

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page