top of page

Årsmøte 2024

Det ble avholdt årsmøte i Kommunalt Foreldreutvalg i går 3. april på Rådhuset i Kristiansand.Årsmøtet er KOMFUGs øverste myndighet. Ordinært årsmøte skal iht vedtekter avholdes hvert år innen utgangen av februar, og det kalles inn med minst tre ukers varsel. Erfaring viser at februar er noe tidlig på året.


To representanter fra hver grunnskole i kommunen inviteres til å delta på årsmøtet, fortrinnsvis leder for Foreldreutvalget (FAU) og leder av Samarbeidsutvalget (SU) ved skolene. I tillegg møter det sittende styret. På årsmøtet har to representanter for hver skole, og det sittende styret, stemmerett.


Totalt var det 35 stemmeberettigede tilstedet.


I Kristiansand er det per i dag 48 skoler. Noen av dem er slått sammen i skoleenheter som Hånes og Dvergsnes. Ved skolene i Kristiansand, skoleåret 2023/2024, går det 13 439 elever.


Et nytt medlem, Hanne Andersen-Steinsland fra Wilds Minne, ble valgt inn i styret denne kvelden og senere samme kveld fikk vi inn enda en, Mari Rommetveit fra Karl Johans Minne.

Utover dette ble alle i sittende styre stemt videre. Med dette er alle bydeler representert i styret til KOMFUG.Vi avsluttet med gruppearbeid og alle innspill styret fikk inn vil være med å danne grunnlag for videre arbeid. KOMFUG skal legge til rette for økt foreldreengasjement for derved å gi den enkelte elev et best mulig utbytte av sin skolegang.


Tusen takk for oppmøte og godt engasjement på årsmøtet!Hilsen styret109 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page