top of page

Ungdommens bystyre

Styret i KOMFUG hadde besøk av Aida Clarke Stavdal og Oskar Skjelbred Pettersen i Helse og Oppvekstkomiteen på styremøtet i går.Stortingsmelding om 5.-10. trinn


Anledningen for dette besøket var stortingsmeling om 5.-10.trinn.


Regjeringen skal legge frem en stortingsmelding om 5.-10.trinn. Hovedmålet for meldingen skal være å utforske og beskrive hvordan skolen i større grad kan ivareta og fremme elevenes motivasjon, mestring, læring og utvikling. Meldingen skal blant annet se på hvordan skolen kan bli mer praktisk og variert, slik at elevene kan lære mer og trives bedre.


KOMFUG ønsket å lytte til hva ungdommen selv ønsker og tenker om de forskjellige temaene vi kan gi innspill på. Det ble en lang og god diskusjon og det var innsiktsfullt å få høre ungdommens tanker og meninger rundt flere av disse temaene.


KOMFUG jobber nå videre med å velge ut noen temaer vi skal gi innspill på.


Det er også fritt frem for alle andre å gi innspill. (Benytt linken over.)
Minimumsplan for seksualundervisning i Kristiansand


Ungdommens bystyre ønsker å innføre et krav på en minimumsplan for seksualundervisning i Kristiansand kommune, slik at alle barn og unge får dekket behovet for en trygg seksuell helse og god opplæring. Det er også viktig å påpeke at dette ikke kun skal foregå i “uke 6”, men ellers i året og.


I Norge er deler av seksuell helse og seksualundervisning pensum i naturfag på barneskole, ungdomsskole og videregående. Dette innebærer foreløpig å lære om pubertet, kropp og sex. Likevel føler mange elever på et mangel på undervisning, informasjon og åpenhet. Undervisningen varierer fra skole til skole, og avhenger av læreren. Mange lærere som underviser seksualundervisning er ukomfortable med det, eller har ikke nok pedagogisk eller generell kompetanse i faget. Dette er svært problematisk, og kan skape alvorlige konsekvenser for barn og unge.


Seksualundervisningen skal treffe alle barn og unge. For å gjøre det lettere for lærere å tilpasse seg aldersgruppen har vi lagt ved alderstrinn i norsk skolegang. Vi har valgt de alderstrinnene vi mener er mest aktuelle for alderstrinnene. Punktene gjelder for alle, men skal tilpasses til ulike aldere.


Sjekk ut Minimumsplanen og plakaten her:Ungdommens Bystyret - Hjemmeside:


Takk for besøket!

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page