top of page

Stor bekymring

KOMFUG YTRER STOR BEKYMRING


Skolene i Kristiansand hadde et merforbruk i 2022 på 75 millioner kroner. Totalt endte hele oppvekstområdet på 84 millioner kroner i minus. Skolene har rapportert inn at de vil klare å spare inn 45 millioner i år, og de har selv utarbeidet planer for hvordan de skal gjøre innsparinger for å komme i driftsbalanse.

På spørsmål fra Fædrelandsvennen på om det er noen muligheter for at skolene får økte rammer, svarer Kristin Eidet Robstad, oppvekstdirektør i Kristiansand kommune;

«– Vi må forholde oss til de rammene som er politisk vedtatt. Vi ser ikke at det er noen mulighet for økte rammer nå.»


Med de utfordringer skolene i Kristiansand har per i dag mener KOMFUG dette er uforsvarlig og uakseptabelt . I dag sendte KOMFUG derfor en resolusjon, utarbeidet i forbindelse med årsmøtet, til Kunnskapsdepartementet ved Tonje Brenna. Det gikk kopi til Kommunedirektøren Camilla Dunsæd og Ordfører Jan Oddvar Skisland, og flere.


I eposten står det:


På Komfug, kommunalt foreldreutvalg Kristiansand, sitt årsmøte 2023 ble det laget en resolusjon som nå sendes til alle dere.


Det er med stor bekymring vi ser at det skal strammes inn og spares penger i oppvekstsektoren i Kristiansand.


Kommune-Norge skriker etter penger for å kunne dekke skakkjørte budsjett som kommer av stadig flere lovpålagte oppgaver, men hvor midlene som regel til dels, eller helt, uteblir i kalkuleringen. Skolene i Kristiansand hadde et merforbruk i 2022 på 75 millioner og skal i inneværende år spare inn 45 millioner. Hvem og hva går dette ut over? Vi vet at mye av dette skyldes det å gi våre barn en trygg og god skolehverdag, paragraf 9A. Vi ser at blind vold øker i skolen, både mellom elever og mot lærerne, hærverk mot skolebyggene har også økt.


Nå skal det nedbemannes i skolen hvor det burde være nok penger til å skape en god hverdag for alle våre barn, uansett hvilken bagasje de bærer på. Omsorgsyrker blir ikke like høyt verdsatt som andre yrker. Tidlig innsats gjør regningen billigere i andre enden, men det sitter langt inne å innse for styresmaktene i landet vårt.

Rammene til kommunene våre må økes kraftig, for alternativet gremmes vi over.

Det blir en mye, mye større regning å hanskes med etterkant.

Vi venter i spenning på deres svar!!


Vennlig hilsen

Komfug Kristiansand


RESOLUSJON

Resolusjon-(2023.04.23)
.pdf
Download PDF • 183KB

102 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page