top of page
Møterom

Møteplan for KOMFUG

Det legges opp til at styret i KOMFUG møtes onsdager uka før oppvekstutvalget har sine møter.

KOMFUG benytter SPOND til innkallinger.

Ordinære styremøter 2022:

 • Tirsdag 16.08.2022

 • Onsdag 07.09.2022

 • Onsdag 12.10.2022

 • Onsdag 02.11.2022

 • Onsdag 30.11.2022

Ordinære styremøter 2023:

 • Onsdag 11.01.2023

 • Onsdag 01.02.2023

 • Onsdag 15.03.2023

 • Onsdag 19.04.2023

 • Onsdag 03.05.2023

 • Onsdag 31.05.2023

 • Onsdag 16.08.2023

 • Onsdag 13.09.2023

 • Onsdag 11.10.2023

 • Onsdag 08.11.2023

 • Onsdag 06.12.2023

Årsmøte 2023

Foreldrekonferansen 2023

Ordinære styremøter 2024

 • Onsdag 10.01.2024 (Utgår)

 • Onsdag 07.02.2024

 • Onsdag 13.03.2024

 • Tirsdag 16.04.2024

 • Onsdag 08.05.2024

 • Onsdag 05.06.2024

 • Onsdag 21.08.2024

 • Onsdag 18.09.2024

 • Onsdag 09.10.2024

 • Onsdag 06.11.2024

 • Onsdag 04.12.2024

 

Årsmøte 2024

Dato: Onsdag 03.04.2024

Tid: Kl 18.00-20.00

Sted: Rådhuskvartalet

Foreldrekonferansen 2024

 • Dato og sted kommer.

bottom of page