top of page
Møterom

Møteplan for KOMFUG

Ordinære styremøter:

 

Det legges opp til at styret i KOMFUG møtes onsdager uka før oppvekstutvalget har sine møter i 2023. KOMFUG benytter SPOND til innkallinger.

 • Tirsdag 16.08.2022

 • Onsdag 07.09.2022

 • Onsdag 12.10.2022

 • Onsdag 02.11.2022

 • Onsdag 30.11.2022

 • Onsdag 11.01.2023

 • Onsdag 01.02.2023

 • Onsdag 15.03.2023

 • Onsdag 19.04.2023

 • Onsdag 03.05.2023

 • Onsdag 31.05.2023

 • Sommerferie

 • Onsdag 16.08.2023

 • Onsdag 13.09.2023

 • Onsdag 11.10.2023

 • Onsdag 08.11.2023

 • Onsdag 06.12.2023

Årsmøte 2023

Foreldrekonferansen 2023

bottom of page