top of page
Verktøybod

Verktøykasse til FAU-arbeid

FUG Foreldreutvalget for Grunnopplæringen

KOMFUG anbefaler alle FAU´er å sjekke ut hva FUG har av verktøy til bruk for FAU´ene

 

Alt du trenger å vite om FAU arbeid.

FAU - verktøykasse

Taushetsplikt

Foreldreutvalgets (FAUs) medlemmer har gjennom Opplæringsloven, samme taushetsplikt som beskrevet i Forvaltningsloven §13-13e. Denne gjelder både for skolen og for alle foreldrerepresentanter som er medlemmer av skolens rådsorganer. FAU skal ikke behandle saker som dreier seg om enkeltpersoner, enkeltelever, enkeltforeldre eller skolens personale.

 

For å bevisstgjøre FAU-medlemmer anbefaler KOMFUG at FAU-medlemmer signerer en taushetserklæring. KOMFUG har laget en mal som kan brukes.

 

Mal Taushetserklæring

 

Det er også mulig at skolen sin taushetserklæring for ansatte kan benyttes. FAU kan sjekke med rektor ved den enkelte skole.

 

Personvern

Når det gjelder Personvern vil det komme til anvendelse dersom FAU har egen nettside eller gjennom andre løsninger samler inn informasjon fra foreldre og foresatte. I slike tilfeller må personvernpolicy ligge tilgjengelig på hjemmeside.

Ved behov bruk gjerne KOMFUG sin Personvernerklæring som mal. Link til den nederst på komfug.no.

Foreldrenettverk

KOMFUG oppfordrer alle skoler til å ha fokus på foreldrenettverk.
Det er god forebygging å ha lav terskel for å ta kontakt med foreldre en ønsker å ta opp saker med.

KOMFUG stiller med representant på foreldremøter dersom ønskelig.
Send forespørsler til oss via kontaktskjemaet.

Presentasjonen her er et godt utgangspunkt for å komme i gang med Foreldrenettverk.

gul logo natteravner kristiansand.png

Natteravenene
FAU koordinerer vandring for skolene

Natteravnene i Kristiansand er voksne mennesker over 23 år som skaper trygghet for ungdommene som befinner seg i Kristiansand sentrum i helgene. Natteravnene bryr seg om barn og unge, og er tilstede når de er sårbare og trenger ekstra hjelp og omsorg.

Vandreliste

Det lages hvert år en vandreliste hvor alle grunnskoler er invitert til å være med 2 ganger per skoleår. FAU skal koordinere dette ved skolene.

Deltakelsen daler litt, og noen skoler ses det ikke noe til. Det kan skyldes stopp i informasjonsflyten fra natteravnen og ut til alle.

Oppfordringen er: KOM TILBAKE og bli med oss!

 

Kristiansand er blitt en storby med mange krysspunkt. Alle treffer hverandre flere steder. Det er ikke lov å si det gjelder ikke mitt barn for det gjelder oss alle sammen.

 

Som natteravn lærer du av ungdom og om ungdom, for de har tillitt til natteravnen og snakker med dem.

bottom of page