top of page

Godt oppmøte og engasjement på årsmøtet i KOMFUG.I går kveld var 41 stemmeberettigede samlet på årsmøte til Kommunalt Foreldreutvalg (KOMFUG) på Kongsgård skolesenter.


To representanter fra hver grunnskole i kommunen inviteres til å delta på årsmøtet, fortrinnsvis FAU-leder og leder av samarbeidsutvalget (SU) ved skolene. I tillegg møter det sittende styret. På årsmøtet har to representanter for hver skole, og det sittende styret, stemmerett.


Det var representanter fra alle skolesonene i Kristiansand tilstedet, men ikke alle skolene stilte med representanter.


I følge GSI (Grunnskolens informasjonssytem) er det skoleåret 22/23 13 371 elever ved de totalt 48 grunnskolene i Kristiansand. Det betyr at det normalt er dobbelt så mange foresatte å velge mellom når det trengs ressurser inn i KOMFUG.


KOMFUG oppfordrer alle til å rekke opp hånden på foreldremøter, bli med og engasjere seg som foresatt i FAU, SU og i KOMFUG.


Sittende styre i KOMFUG fortsetter med unntak av én representant, og nye medlemmer ble valgt inn. 3 av 4 skolesoner er nå representert i styret.


I løpet av de to timene årsmøte varte kom det inn mange gode innspill, tips og kommentarer. Det ble også noen gode diskusjoner rundt skoleøkonomi og rollen KOMFUG må ta fremover. Arbeidsplanen til styret ble godkjent.


KOMFUG har kontinuerlig en jobb å gjøre med å holde seg kjent i Kristiansand. Det er fortsatt mange foreldre som ikke har hørt om oss. Nye kommer til og noen forsvinner ut når barna går ut av grunnskolen.


Vi har hjemmeside, Facebookside og nå også side på LinkedIn.


Kommunikasjon fra KOMFUG til FAU'er går via kommunen ut til rektorer. Er du medlem i FAU så sjekk med rektor.


KOMFUG anbefaler sterkt alle skoler om å ha informasjon tilgjengelig om KOMFUG på skolens hjemmeside.


Det er nå også opprettet en egen gruppe på Facebook for alle FAU-ledere ved de 48 skolene i Kristiansand; https://www.facebook.com/groups/2394634240696804

KOMFUG vil bruke denne gruppen aktivt for å nå alle FAU'er og bygge opp kjennskap og foreldreengasjement i kommunen.


Referat/Protokoll fra møtet vil bli lagt ut under Årsmøter på hjemmesiden vår så fort det er klart.


Tusen takk til alle som møtte opp!Lag dere en riktig god påske!


Hilsen alle oss i styretRecent Posts

See All

Comments


bottom of page