top of page

Foredrag med Jesse Ohene Aboagye på Nygård Skole

Updated: Apr 22, 2022


Sirill Berg, Jesse Ohene Aboagye og Ronny Myrene


FAU ved Nygård skole inviterte til foreldremøte "Mørke sider av nettet"


Torsdag kveld 21.04. 2022 ble det avholdt felles foreldremøte i Nygårdshallen.

Temaet var; "Mørke sider av nettet" med Jesse Ohene Aboagye. Jesse er lege ved barne- og ungdomsavdelingen på Sørlandet sykehus og lege ved statens Barnehus.


Han forklarte hvordan overgripere veldig enkelt kommer i kontakt med barn og unge via sosiale medier og spill på nett. Basert på erfaringer gav han også skremmende eksempler på at det kan skje hvem som helst, og hvor vanskelig det er å få overgriperen tatt og straffet. Et viktig aspekt i dette er senskader barn og unge får.


Jesse Ohenes meget klare råd er at vi foreldre må stå sammen og holde oss til aldersgrenser. Han er også veldig tydelig på at barn på 13 år ikke er klare/modne nok for det de møter på Snapchat og andre sosiale medier. De er ei heller modne nok til å forstå de alvorlige konsekvensene det kan ha å kommunisere med andre de ikke vet hvem er på chattekanaler til spill på nett. Nettvett ser ikke ut til å være til stedet som han sier.


Det var godt oppmøte blant foreldre til barn ved Nygård Skole. FAU-leder ved Nygård skole, Ronny Myrene, hadde gjort et godt stykke arbeid i å få hentet inn Jesse som er en ettertraktet lege og foredragsholder.


Leder i KOMFUG, Sirill Berg, var også tilstedet og det er et ønske fra KOMFUG sin side at dette foredraget når ut til flere foreldre i Kristiansand. KOMFUG vil derfor organisere flere tilsvarende foredrag. Mer info kommer.


Får du mulighet til å delta på foredrag med Jesse Ohene Aboagye, ja så gjør du det. Både FAU ved Nygård Skole og KOMFUG anbefaler dette foredraget på det sterkeste.
Recent Posts

See All

Comments


bottom of page