Ny hjemmeside for KOMFUG 2021

01.02.2021

Ny hjemmeside for KOMFUG 2021

KOMFUG ønsker å bidra til at flere foreldre engasjerer seg...

På styremøte i KOMFUG onsdag 27.01.2021 som ble gjennomført på Teams, ble det besluttet å opprette ny hjemmeside. Den forrige er bygd på et verktøy som ikke lenger driftes, og det var i løpet at 2020 ingen aktivitet/oppdateringer på denne siden. Flere foreldre har via sine FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg) meldt inn til KOMFUG at de savner at KOMFUG er bedre på informasjon og markedsføring av seg selv.

Det er 13 000 skolebarn i grunnskolen i Kristiansand, og KOMFUG ønsker at denne nye hjemmesiden skal være et bra og naturlig sted for alle foreldre å søke opp informasjon som har med skolehverdagen å gjøre.

Har dere tips til hva vi bør få inn på siden så ta kontakt med oss.