Møterom

Møteplan høsten 2021

Det legges opp til at styret i KOMFUG møtes torsdager uka før oppvekstutvalget har sine møter.

 

Det betyr at KOMFUG denne høsten møtes:

  • 30.09.21

  • 04.11.21

  • 01.12.21

Tidligere møter i 2021

  • 27. januar

  • 4. mars

  • 12. april

  • 29. april

  • 3. juni

Møtereferater:

Møtereferat Styremøte 04.11.2021 

Møtereferat Styremøte 30.09.2021

Møtereferat Styremøte 27.01.2021

 

Møtereferat Styremøte 04.03.2021

 

Møtereferat Styremøte 12.04.2021

 

Møtereferat Styremøte 29.04.2021