Møterom

Møteplan høsten 2022

Det legges opp til at styret i KOMFUG møtes torsdager uka før oppvekstutvalget har sine møter.

 

Det betyr at KOMFUG denne våren møtes:

  • Torsdag 30.03.2022, Kl 1750, Rådhuskvartalet

  • Torsdag 05.05.2022,

  • Torsdag 02.06.2022, 

Møtereferater:

Møtereferat Styremøte 05.05.2022

Møtereferat Styremøte 31.03.2022

Møtereferat Styremøte 04.11.2021 

Møtereferat Styremøte 30.09.2021

Møtereferat Styremøte 27.01.2021

 

Møtereferat Styremøte 04.03.2021

 

Møtereferat Styremøte 12.04.2021

 

Møtereferat Styremøte 29.04.2021