Møterom

Møteplan våren 2021

Det legges opp til at styret i KOMFUG møtes torsdager uka før oppvekstutvalget har sine møter.

Det betyr at KOMFUG møtes:

  • 27. januar

  • 4. mars

  • 12. april

  • 29. april

  • 3. juni

Årsmøte i KOMFUG
avholdes torsdag 18.03.2021
kl. 18.00 - 19.30